sim so dep


Thống Kê Sim Số Đẹp

Mạng Xã Hội

Quảng Cáo
 

Số đẹp taxi 3 Gmobile 099 tỷ phú 1 giá rẻ
Số đẹp taxi 3 Gmobile 099 tỷ phú 1 giá rẻ

Gần đây sim số đẹp Gmobile lại rộ lên con sốt mới với nhiều dạng sim số đẹp khác nhau của các đầu số đỉnh nhất Việt Nam 0993, 0994, 0995, 0996, 0997. Hôm nay trung tâm sim đẹp trực tuyến xin giới thiệu đến các bạn một trong các dạng sim số đẹp phổ biến nhất, đó là dòng sim taxi 3.

Sim so dep taxi được chia thành 3 dạng chính, nhưng hôm nay ta sẽ tập trung vào thể loại sim taxi ba mạng Gmobile 099:

- Sim taxi ba gmobile lặp 3: cũng là sim như vậy là sim có 2 nhóm số giống nhau đứng gần mỗi nhóm gồm 3 số có dang ABC. Riêng sim taxi 3 thường có các dạng như: Sim Taxi ABC.ABC, Sim Taxi ABA.ABA, Sim Taxi AAB.AAB, Sim Taxi BAA.BAA.

Để chọn được chiếc Sim so dep taxi gmobile như ý bạn có thể vào web: Simdeptructuyen.vn để chọn sim taxi gmobile số đẹp cùng với điểm sim phong thuy cao trong hàng triệu sim số hoặc gọi vào số máy của công ty để được tư vấn chọn mua sim taxi gmobile số đẹp theo ý mình.

Dưới đây là danh sách sim so dep taxi ba Gmobile đầu số 099 gói cước tỷ phú 1.

Cam kết giá tốt trên thị trường và được cập nhập liên lục tại website: Simdeptructuyen.vn > Sim taxi 3 > Sim gmobile

Hotline hỗ trợ 24/24: 0925.19.19.19 - 0996.333.777 - 0984.747.747

Sim số đẹp taxi ba Gmobile giá tốt

Khuyễn Mãi Lớn Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014

Giá bán 7.690.000đ/sim giá khuyến mãi chỉ còn 7.490.000đ/sim

(Áp dụng từ 23/12/2013 - 31/01/2014)

0993003333
0993010010
0993013013
0993047047
0993047047
0993048048
0993049049
0993050050
0993051051
0993052052
0993053053
0993053333
0993054054
0993056056
0993057057
0993058058
0993059059
0993060060
0993061061
0993062062
0993063063
0993064064
0993065065
0993066789
0993067067
0993068068
0993069069
0993070070
0993071071
0993072072
0993073073
0993073333
0993074074
0993075075
0993076076
0993076789
0993079079
0993080080
0993081081
0993082082
0993083083
0993083333
0993186186
0993186789
0993186789
0993187187
0993189189
0993190190
0993190190
0993192192
0993193193
0993193333
0993194194
0993194194
0993195195
0993196196
0993196789
0993197197
0993198198
0993201201
0993201201
0993202202
0993202202
0993203203
0993203333
0993203333
0993204204
0993205205
0993206206
0993206206
0993206789
0993206789
0993207207
0993208208
0993209209
0993210210
0993210210
0993212212
0993212212
0993213213
0993213333
0993213333
0993214214
0993214214
0993215215
0993215215
0993216216
0993216216
0993216789
0993217217
0993218218
0993219219
0993230230
0993230230
0993231231
0993231231
0993232232
0993235235
0993236236
0993237237
0993238238
0993827827
0993828828
0993830830
0993834834
0993835835
0993836836
0993838838
0993839839
0993840840
0993843333
0993845845
0993846846
0993849849
0993851851
0993856856
0993858858
0993859859
0993860860
0993863863
0993864864
0993865865
0993871871
0993872872
0993874874
0993875875
0993875875
0993876789
0993890890
0993891891
0993892892
0993893893
0993894894
0993895895
0993897897
0993902902
0993903903
0993904904
0993905905
0993907907
0993908908
0993912912
0993913333
0993913913
0993914914
0993915915
0993916789
0993917917
0993918918
0993920920
0993921921
0993924924
0993925925
0993926789
0993927927
0993928928
0993930930
0993932932
0993932932
0993935935
0993937937
0993938938
0993941941
0993942942
0993943943
0993945945
0993946946
0993947947
0993947947
0993948948
0993948948
0993949949
0993949949
0993950950
0993951951
0993952952
0993953953
0993954954
0993957957
0993958958
0993960960
0993961961
0993962962
0993964964
0993970970
0993971971
0993972972
0993973333
0993973973
0993974974
0993975975
0993978978
0993981981
0993983983
0993984984
0994010010
0994015015
0994016016
0994019019
0994020020
0994024024
0994025025
0994028028
0994030030
0994031031
0994032032
0994037037
0994038038
0994041041
0994045045
0994047047
0994050050
0994051051
0994053053
0994054054
0994056056
0994059059
0994061061
0994062062
0994069069
0994070070
0994072072
0994074074
0994078078
0994080080
0994081081
0994086789
0994087087
0994089089
0994092092
0994093093
0994095095
0994096789
0994097097
0994101101
0994102102
0994105105
0994106106
0994106789
0994107107
0994108108
0994109109
0994116789
0994121121
0994124124
0994126126
0994126789
0994127127
0994127127
0994128128
0994129129
0994130130
0994131131
0994132132
0994134134
0994136136
0994136789
0994137137
0994138138
0994139139
0994140140
0994141141
0994143143
0994145145
0994146146
0994147147
0994148148
0994149149
0994149149
0994150150
0994150150
0994151151
0994152152
0994153153
0994156156
0994156156
0994157157
0994158158
0993084084
0993085085
0993086086
0993086789
0993087087
0993087087
0993089089
0993089089
0993090090
0993090090
0993091091
0993091091
0993092092
0993093093
0993093333
0993094094
0993095095
0993096096
0993096789
0993097097
0993098098
0993098098
0993101101
0993102102
0993103103
0993104104
0993105105
0993106106
0993106106
0993106789
0993106789
0993107107
0993108108
0993109109
0993116789
0993120120
0993121121
0993123333
0993124124
0993125125
0993126126
0993126126
0993127127
0993128128
0993129129
0993130130
0993131131
0993132132
0993134134
0993134134
0993135135
0993135135
0993136136
0993137137
0993138138
0993139139
0993140140
0993141141
0993142142
0993143143
0993143143
0993143333
0993143333
0993145145
0993145145
0993146146
0993146789
0993147147
0993148148
0993603603
0993604604
0993605605
0993606606
0993606789
0993606789
0993607607
0993607607
0993608608
0993609609
0993609609
0993610610
0993612612
0993613333
0993613613
0993614614
0993615615
0993616616
0993616789
0993617617
0993618618
0993618618
0993619619
0993620620
0993620620
0993621621
0993621621
0993623623
0993624624
0993625625
0993626789
0993627627
0993627627
0993646789
0993670670
0993670670
0993671671
0993671671
0993672672
0993673673
0993674674
0993674674
0993675675
0993676676
0993676676
0993680680
0993681681
0993682682
0993682682
0993684684
0993685685
0993687687
0993687687
0993689689
0993689689
0993692692
0993693693
0993693693
0993694694
0993149149
0993150150
0993151151
0993152152
0993152152
0993153333
0993154154
0993156156
0993160160
0993160160
0993161161
0993161161
0993162162
0993162162
0993163163
0993163163
0993164164
0993164164
0993165165
0993165165
0993166789
0993167167
0993169169
0993170170

Sim số đẹp Gmobile 099 giá gốc tại Simdeptructuyen.vn
0993171171
0993172172
0993173173
0993173173
0993173333
0993174174
0993175175
0993175175
0993176176
0993176176
0993176789
0993176789
0993178178
0993180180
0993181181
0993181181
0993182182
0993183183
0993184184
0993184184
0993185185
0993185185
0993186186
0993430430
0993430430
0993431431
0993431431
0993432432
0993432432
0993434434
0993434434
0993435435
0993436436
0993436789
0993437437
0993437437
0993438438
0993438438
0993439439
0993439439
0993443333
0993443333
0993450450
0993450450
0993451451
0993451451
0993452452
0993453453
0993454454
0993457457
0993458458
0993459459
0993460460

0994159159
0994160160
0994161161
0994164164
0994165165
0994166789
0994167167
0994169169
0994170170
0994171171
0994172172
0994173173
0994174174
0994175175
0994176176
0994176789
0994178178
0994317317
0994318318
0994319319
0994320320
0994321321
0994323323
0994324324
0994325325
0994326326
0994326789
0994327327
0994328328
0994329329
0994340340
0994341341
0994342342
0994343333
0994343343
0994346346
0994347347
0994348348
0994349349
0994351351
0994352352
0994353353
0994354354
0994356356
0994358358
0994359359
0994360360
0994360360
0994361361
0994362362
0994363333
0994363363
0994364364
0994365365
0994366789
0994367367
0994370370
0994371371
0994372372
0994373333
0994373373
0994374374
0994375375
0994376789
0994378378
0994379379
0994380380
0994380380
0994381381
0994382382
0994382382
0994383333
0994383383
0994384384
0994385385
0994386386
0994386789
0994387387
0994390390
0994391391
0994392392
0994393333
0994393393
0994394394
0994394394
0994395395
0994396396
0994396789
0994397397
0994398398
0994401401
0994402402
0994403333
0994403403
0994404404
0994405405
0994406406
0994406789
0994407407
0994408408
0994409409
0994410410
0994412412
0994413333
0994413413
0994416416
0994416789
0994418418
0994419419
0994420420
0994421421
0994423333
0994423423
0994424424
0994181181
0994184184
0994185185
0994186186
0994186186
0994186789
0994187187
0994189189
0994191191
0994192192
0994194194
0994195195
0994196196
0994196789
0994197197
0994198198
0994202202
0994204204
0994205205
0994206206
0994207207
0994212212
0994215215
0994216216
0994492492
0994493333
0994493493
0994494494
0994495495
0994496496
0994497497
0994498498
0994501501
0994502502
0994503503
0994504504
0994505505
0994506506
0994506789
0994507507
0994508508
0994508508
0994510510
0994512512
0994513333
0994513513
0994515515
0994516516
0994516789
0994517517
0994519519
0994519519
0994216789
0994217217
0994218218
0994219219
0994231231
0994232232
0994235235
0994236236
0994236236
0994238238
0994239239
0994240240
0994243243
0994246789
0994247247
0994250250
0994251251
0994252252
0994253253
0994254254
0994256256
0994257257
0994258258
0994259259
0994261261
0994263263
0994264264
0994265265
0994265265
0994270270
0994271271
0994278278
0994279279
0994281281
0994285285
0994286286
0994286789
0994287287
0994289289
0994290290
0994291291
0994292292
0994293293
0994294294
0994295295
0994296296
0994296789
0994298298
0994301301
0994302302
0994303303
0994304304
0994305305
0994306306
0994306789
0994307307
0994308308
0994309309
0994310310
0994312312
0994313313
0994314314
0994315315
0994315315
0994316316
0994316789
0994316789
0994425425
0994426426
0994426426
0994426789
0994426789
0994427427
0994427427
0994428428
0994428428
0994429429
0994429429
0994431431
0994432432
0994434434
0994435435
0994436436
0994436789
0994437437
0994438438
0994439439
0994450450
0994451451
0994452452
0994453453
0994454454
0994457457
0994458458
0994459459
0994460460
0994461461
0994462462
0994463463
0994464464
0994465465
0994467467
0994469469
0994470470
0994470470
0994471471
0994472472
0994472472
0994473333
0994473473
0994474474
0994475475
0994476476
0994476789
0994478478
0994479479
0994480480
0994482482
0994483333
0994483483
0994484484
0994485485
0994486486
0994486789
0994489489
0994490490
0994491491
0994520520
0994520520
0994521521
0994523523
0994525525
0994527527
0994528528
0994530530
0994531531
0994532532
0994535535
0994536536
0994537537
0994540540
0994541541
0993461461
0993462462
0993463333
0993463463
0993464464
0993464464
0993465465
0993465465
0993467467
0993469469
0993469469
0993470470
0993471471
0993472472
0993473333
0993473473
0993474474
0993475475
0993476476
0993478478
0993479479
0993480480
0993481481
0993481481
0993482482
0993483333
0993483333
0993483483
0993484484
0993485485
0993486486
0993486486
0993487487
0993489489
0993489489
0993490490
0993491491
0993491491
0993492492
0993493333
0993493493
0993494494
0993494494
0993495495
0993496496
0993497497
0993498498
0993498498
0993501501
0993501501
0993502502
0993503333
0993503503
0993504504
0993504504
0993505505
0993505505
0993506506
0993506789
0993506789
0993507507
0993507507
0993508508
0993509509
0993510510
0993512512
0993512512
0993513333
0993513333
0993513513
0993514514
0993515515
0993516516
0993516789
0993013013
0993014014
0993015015
0993016016
0993018018
0993018018
0993019019
0993020020
0993021021
0993021021
0993023023
0993023023
0993024024
0993025025
0993025025
0993026026
0993026026
0993027027
0993028028
0993028028
0993029029
0993029029
0993030030
0993030030
0993031031
0993032032
0993034034
0993035035
0993036036
0993037037
0993038038
0993038038
0993039039
0993039039
0993040040
0993041041
0993042042
0993043043
0993043043
0993043333
0993045045
0993045045
0993046046
0993046789
0993517517
0993518518
0993518518
0993519519
0993520520
0993520520
0993521521
0993521521
0993523523
0993524524
0993525525
0993525525
0993526526
0993526789
0993527527
0993528528
0993529529
0993529529
0993530530
0993531531
0993532532
0993534534
0993535535
0993536789
0993537537
0993538538
0993539539
0993540540
0993541541
0993542542
0993542542
0993543333
0993543543
0993545545
0993546546
0993546789
0993547547
0993548548
0993549549
0993239239
0993240240
0993241241
0993242242
0993242242
0993243243
0993243333
0993245245
0993246789
0993246789
0993247247
0993247247
0993248248
0993249249
0993250250
0993250250
0993251251
0993252252
0993252252
0993253253
0993254254
0993254254
0993256256
0993256256
0993260260
0993260260
0993261261
0993262262
0993263263
0993263333
0993263333
0993264264
0993265265
0993266789
0993267267
0993267267
0993269269
0993270270
0993271271
0993272272
0993273273
0993273273
0993273333
0993273333
0993274274
0993275275
0993276276
0993276276
0993276789
0993278278
0993278278
0993279279
0993280280
0993281281
0993282282
0993282282
0993283283
0993283283
0993283333
0993283333
0993284284
0993284284
0993285285
0993286789
0993287287
0993287287
0993289289
0993289289
0993290290
0993291291
0993292292
0993293293
0993293333
0993294294
0993295295
0993296296
0993296789
0993296789
0993297297
0993297297
0993298298
0993298298
0993301301
0993302302
0993302302
0993303303
0993304304
0993305305
0993306306
0993306306
0993306789
0993307307
0993307307
0993308308
0993309309
0993309309
0993310310
0993310310
0993312312
0993312312
0993313313
0993313333
0993314314
0993314314
0993315315
0993315315
0993316316
0993316789
0993316789
0993317317
0993317317
0993318318
0993319319
0993319319
0993320320
0993320320
0993321321
0993321321
0993323323
0993324324
0993325325
0993326326
0993326789
0993326789
0993327327
0993327327
0993328328
0993329329
0993340340
0993341341
0993342342
0993343333
0993343343
0993346346
0993347347
0993348348
0993348348
0993349349
0993350350
0993351351
0993352352
0993352352
0993353353
0993354354
0993356356
0993358358
0993358358
0993359359
0993359359
0993360360
0993360360
0993361361
0993362362
0993362362
0993363363
0993363363
0993364364
0993365365
0993365365
0993367367
0993367367
0993370370
0993371371
0993372372
0993373373
0993374374
0993374374
0993375375
0993375375
0993376376
0993378378
0993379379
0993380380
0993381381
0993381381
0993382382
0993387387
0993401401
0993402402
0993402402
0993403333
0993403333
0993403403
0993403403
0993404404
0993404404
0993405405
0993405405
0993406406
0993406789
0993407407
0993407407
0993408408
0993408408
0993409409
0993409409
0993410410
0993412412
0993412412
0993413333
0993413413
0993413413
0993414414
0993414414
0993415415
0993416416
0993416789
0993416789
0993417417
0993417417
0993418418
0993419419
0993420420
0993421421
0993421421
0993423333
0993423423
0993423423
0993424424
0993425425
0993425425
0993426426
0993426426
0993426789
0993426789
0993427427
0993428428
0993429429
0993429429
0993725725
0993726726
0993726789
0993726789
0993727727
0993727727
0993728728
0993730730
0993731731
0993734734
0993735735
0993737737
0993738738
0993739739
0993740740
0993741741
0993741741
0993742742
0993742742
0993743743
0993746746
0993746789
0993747747
0993749749
0993751751
0993751751
0993752752
0993753753
0993754754
0993754754
0993756756
0993759759
0993760760
0993760760
0993761761
0993761761
0993763333
0993763763
0993764764
0993765765
0993766789
0993768768
0993780780
0993780780
0993781781
0993781781
0993783333
0993783783
0993785785
0993786786
0993787787
0993790790
0993793333
0993793793
0993794794
0993794794
0993795795
0993798798
0993809809
0993810810
0993810810
0993812812
0993813333
0993813813
0993817817
0993818818
0993818818
0993819819
0993820820
0993821821
0993824824
0993825825
0993826826
0993560560
0993561561
0993561561
0993562562
0993563563
0993564564
0993565565
0993570570
0993571571
0993572572
0993573573
0993574574
0993575575
0993576576
0993578578
0993580580
0993581581
0993582582
0993583583
0993584584
0993585585
0993585585
0993586586
0993586586
0993587587
0993589589
0993590590
0993590590
0993591591
0993591591
0993592592
0993592592
0993593593
0993594594
0993594594
0993595595
0993596596
0993596596
0993597597
0993598598
0993598598
0993601601
0993602602
0993602602
0993603333
0993603333
0993695695
0993695695
0993697697
0993698698
0993698698
0993701701
0993702702
0993703333
0993703333
0993704704
0993705705
0993706789
0993707707
0993708708
0993712712
0993713333
0993713713
0993715715
0993716716
0993716789
0993717717
0993718718
0993719719
0993720720
0993721721
0993723333

Sau gần 4 năm hoạt động với hàng loạt gói cước và sự kiện khuyến mãi nổi bật Gmobile đang khẳng định sự thành công của mình với những con số phát triển ấn tượng như hiện tại. Chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một tương lai tươi sáng của sim Gmobile. Câu chuyện về Gmobile đang khẳng định một chân lý : thành công sẽ đến với những ai mang lại sự khác biệt.

  Xem tiếp: Sim taxi ba gmobile 099  phần 2

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
TRUNG TÂM SIM SỐ ĐẸP GIÁ RẺ
Văn phòng : 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Chi nhánh : Đường Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Hotline : 0925.19.19.19 - 0984.747.747 - 0996.333.777
Website : simdeptructuyen.vn - simdeptructuyen.com - simsodepgiare.vn

 
TIN TỨC LIÊN QUAN
tin tuc sim so dep Sim số đẹp giá rẻ "Tốt" của Vietnamobile cho phép 2 thuê bao gọi miễn phí suốt đời
tin tuc sim so dep Gmobile nhận 2 tỷ USD tiền đầu tư từ tập đoàn viễn thông của Thụy Điển để triển khai mạng 4G
tin tuc sim so dep Gói cước Q-Teen của sim mobione, gói cước “xì teen” dành riêng cho tuổi mới lớn
tin tuc sim so dep Xem phim xả láng cùng dịch vụ Video Data của sim Mobifone
tin tuc sim so dep Mobifone sẽ nâng lên thành Tổng công ty Viễn thông Mobifone
tin tuc sim so dep Sim số đẹp Mobifone tách khỏi VNPT từ 1/7/2014
tin tuc sim so dep Sẽ trình phương án cổ phần hóa Sim Mobifone trong năm 2014
tin tuc sim so dep Sim Mobifone chính thức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
tin tuc sim so dep Các nhà mạng đấu giá quyền sử dụng băng tần
tin tuc sim so dep Chiêu lừa đảo mới móc tiền sim số đẹp của tổng đài 19006759
tin tuc sim so dep Sim giá rẻ Mobifone số đẹp 10 số
tin tuc sim so dep Sim giá rẻ Viettel số đẹp
tin tuc sim so dep Sim Vietnamobile đã đầu tư hơn 1 tỷ USD xây dựng mạng lưới
tin tuc sim so dep Sim điện thoại đẹp giá rẻ
tin tuc sim so dep Người Sài Gòn thích chọn mạng di động nào?
tin tuc sim so dep Khuyến mãi hấp dẫn khi dùng sim Mobifone nhân dịp 30/4 và 1/5/2014
tin tuc sim so dep Tiết kiệm cước gọi quốc tế cùng sim Vinaphone
tin tuc sim so dep Chuyển sang mạng 4G phải xuất phát từ nhu cầu của người dùng
tin tuc sim so dep Lướt web thả ga cùng sim 3G Viettel trọn gói chỉ 70.000đ
tin tuc sim so dep Sim ngày tháng năm sinh Gmobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Chọn số đẹp Vinaphone, tri thức trong tầm tay
tin tuc sim so dep Chương trình tin nhắn thoại với giá 0đ cho sim Viettel
tin tuc sim so dep Định hướng phát triển sim Mobifone sau khi tách khỏi VNPT
tin tuc sim so dep Mobifone "nhẹ gánh" khi tách ra từ VNPT
tin tuc sim so dep Sim ngày tháng năm sinh Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Vietnamobile tri ân khách hàng kỷ niệm sau 5 năm thành lập
tin tuc sim so dep Siết thuê bao sim số đẹp trả trước bằng biện pháp kinh tế
tin tuc sim so dep Chọn sim ngày tháng năm sinh Vinaphone giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim ngày tháng năm sinh Mobifone giá rẻ đầu 090
tin tuc sim so dep Sim ngày tháng năm sinh Viettel giá rẻ
tin tuc sim so dep S-fone đang có nguy cơ bị thu hồi băng tần
tin tuc sim so dep Sim Mobifone tự phát triển OTT
tin tuc sim so dep Chọn mua Sim số đẹp ngày tháng năm sinh giá rẻ
tin tuc sim so dep Thế nào là sim ông địa
tin tuc sim so dep Sim số đẹp lộc phát Gmobile đầu 099 giá rẻ
tin tuc sim so dep Chọn sim số đẹp tứ quý, taxi Gmobile giá rẻ đầu số 099
tin tuc sim so dep Sim số đẹp kép, sim taxi gmobile 099 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim số đẹp ngũ quý giữa Gmobile rẻ trên thị trường
tin tuc sim so dep Sim số đẹp lộc phát 6886, 8668 Gmobile đầu số 099 giá gốc
tin tuc sim so dep Sim số đẹp lộc phát Gmobile 6868, 8686 đầu số 099 tỷ phú 1 giá gốc
tin tuc sim so dep Số đẹp taxi 3 Gmobile 099 tỷ phú 1 giá rẻ phần 2
tin tuc sim so dep Số đẹp taxi 2 Gmobile 099 tỷ phú 1 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim số đẹp tam hoa 8 Gmobile giá rẻ phần 2
tin tuc sim so dep Sim số đẹp tam hoa 8 Gmobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim Gmobile tam hoa 9 đầu số 099 giá rẻ phần 2
tin tuc sim so dep Sim Gmobile tam hoa 9 đầu số 099 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim đầu số cổ Vinaphone 0912, 0913 số đẹp, giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim đầu số cổ Mobifone 090, 093 số đẹp, giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim đầu số cổ Viettel 098, 097 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim taxi Gmobile đầu 099, 0199 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim taxi Vietnamobile đầu 092, 0188 số đẹp giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim số đẹp Viettel đầu số 0973
tin tuc sim so dep Sim taxi Vinaphone đầu cổ 091, 094 số đẹp giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim taxi Mobifone đầu số 090, 093 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim taxi Viettel 096, 097, 098 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim thần tài Gmobile 39 79 đầu số 099 tỷ phú
tin tuc sim so dep Hướng dẫn chọn mua sim số đẹp để hợp với bạn nhất
tin tuc sim so dep Sim thần tài Vietnammobile 39 79 đầu số 092, 0188, 0186 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim thần tài 79 Vinaphone đầu cổ 091, 094 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim thần tài 3979 Mobifone đầu cổ 090, 093 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim thần tài Viettel đầu 098, 097, 096 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tứ quý Gmobile (Beeline) đầu số 099, 0199 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim Số Đẹp và quan niệm Phong Thủy trong kinh doanh
tin tuc sim so dep Sim tứ quý Vietnamobile đầu số 092, 0188, 0186 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tứ quý Mobifone đầu số 090, 093 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tứ quý Vinaphone đầu số 091, 094 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tứ quý Viettel đầu số 096, 097, 098 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 9 Vinaphone, Mobifone,Viettel, Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 8 đầu số 090, 091, 096, 098 giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 7 giá rẻ
tin tuc sim so dep Chọn sim tam hoa 6 Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile giá gốc
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 5 giá rẻ Viettel, Mobi, Vina, Vietnamobile 10 số
tin tuc sim so dep Chọn sim số đẹp tam hoa 4 Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 3 giá rẻ 10 số
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 2 Viettel, Mobi, Vina, Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tam hoa 111 Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile giá rẻ nhất
tin tuc sim so dep Sim số đẹp tam hoa 000 giá rẻ
tin tuc sim so dep Chọn sim tứ quý 9999 giá rẻ 10 số
tin tuc sim so dep Chọn sim tứ quý 8888 Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Phải chăng sự độc quyền đang quay trở lại thị trường viễn thông Việt Nam!
tin tuc sim so dep Sim tứ quý 7777 Viettel, Mobi, Vina, Vietnamobile 10 số giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim số đẹp của sao Việt
tin tuc sim so dep Sim số đẹp tứ quý 6666 Viettel, Mobi, Vina, Vietnamobile
tin tuc sim so dep Sim tứ quý 5555 Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tứ quý 4444 Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile giá rẻ
tin tuc sim so dep Sim tứ quý 3333
tin tuc sim so dep Chọn sim tứ quý 2 giá rẻ
tin tuc sim so dep Ý nghĩa sim tứ quý 1111
tin tuc sim so dep Ý nghĩa sim tứ quý 0000
tin tuc sim so dep Dùng thử 3G Vietnamobile Giá rẻ mà lại chất lượng
tin tuc sim so dep Sim Vietnamobile quyết không tăng giá với dịch vụ 3G
tin tuc sim so dep Thế nào là Sim thần tài
tin tuc sim so dep Ý nghĩa sim lộc phát 68 86 trong cuộc sống
tin tuc sim so dep Độc chiêu bán sim mới của dân buôn sim số đẹp VIP
tin tuc sim so dep Ý nghĩa các con số phong thủy trong cuộc sống
tin tuc sim so dep Sim phong thủy
tin tuc sim so dep Sim phong thủy hợp mệnh Mộc
tin tuc sim so dep Sim phong thủy hợp với mệnh Kim
tin tuc sim so dep Sim phong thủy hợp mệnh hỏa
tin tuc sim so dep Chọn sim phong thủy hợp mệnh thổ
tin tuc sim so dep Sim đẹp phong thủy hợp mệnh Thủy
tin tuc sim so dep Gmobile sau một năm đổi tên từ Beeline
tin tuc sim so dep Tìm sim phong thủy cho tuổi Thìn
tin tuc sim so dep Chọn sim phong thủy theo Hán việt chiết tự
tin tuc sim so dep Chọn sim số đẹp hợp mệnh
tin tuc sim so dep Xu hướng chọn sim cặp của giới trẻ hiện nay
tin tuc sim so dep Đôi nét về sim số đẹp phú quý
tin tuc sim so dep Địa chỉ tin cậy để bạn chọn mua sim số đẹp
tin tuc sim so dep Sự kỳ diệu của con số 9
tin tuc sim so dep Thế nào là sim số đẹp VIP
tin tuc sim so dep Mua sim số đẹp giá rẻ ở đâu
tin tuc sim so dep Con số và vận mệnh con người
tin tuc sim so dep Các con số và màu sắc phù hợp phong thủy
tin tuc sim so dep Mua sim số đẹp trực tuyến qua hình thức COD là gì
tin tuc sim so dep Nhà mạng than thở bị đối thủ chơi xấu Bộ TTTT vào cuộc
tin tuc sim so dep Những con số thế nào thì được gọi là đẹp
tin tuc sim so dep Sẽ tách VNPT thành 1 tập đoàn mạnh và 1 DN viễn thông mạnh
tin tuc sim so dep Thị trường sim số đẹp ngày càng sôi động
tin tuc sim so dep Cách chọn mua sim số đẹp giá rẻ phù hợp với bạn
tin tuc sim so dep Sim điện thoại số đẹp
tin tuc sim so dep Chọn sim Vip để khẳng định đẳng cấp của bạn
tin tuc sim so dep Chọn sim số đẹp giá rẻ vừa với túi tiền của bạn
tin tuc sim so dep Chọn sim phong thủy theo quy luật âm dương và ngũ hành
tin tuc sim so dep Tìm hiểu về Bát trạch liên quan đến năm sinh
tin tuc sim so dep Thiết Kế Website
tin tuc sim so dep Tra cứu thư tin VE
tin tuc sim so dep Chấm điểm cho sim một cách tổng quát
tin tuc sim so dep Cách chọn sim số đẹp theo phong thủy
tin tuc sim so dep Xem giờ tốt trong ngày của năm
tin tuc sim so dep Bảng tổng hợp bát trạch cung phi theo năm sinh
tin tuc sim so dep Qui Trình chọn số sim hợp phong thủy ngũ hành
tin tuc sim so dep Cách tính để tìm sim đại cát
tin tuc sim so dep Hướng dẫn tìm kiếm sim
tin tuc sim so dep Kiểm tra sim còn hay đã bán
tin tuc sim so dep Bảng tổng hợp Can Chi ngũ hành
tin tuc sim so dep Giới thiệu về ngũ hành
tin tuc sim so dep Ý nghĩa của các con số
tin tuc sim so dep Tính cách và số đẹp của 12 con giáp
tin tuc sim so dep Tìm hiểu về sim số đẹp
tin tuc sim so dep Ý nghĩa sim số đẹp trong phong thủy

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

SIÊU KHUYẾN MÃI SIM VIETTEL V90

Xem List sim V90 TẠI ĐÂY

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Author: Nguyễn Đức Thọ | Site Map | version 1.0.1