sim so dep


Thống Kê Sim Số Đẹp

Mạng Xã Hội

Quảng Cáo
 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Kim
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0904370352 648,000(VNĐ) 33
Đặt mua
2 0904370462 648,000(VNĐ) 35
Đặt mua
3 0904370638 648,000(VNĐ) 40
Đặt mua
4 0904370735 648,000(VNĐ) 38
Đặt mua
5 0904370738 648,000(VNĐ) 41
Đặt mua
6 0904370745 648,000(VNĐ) 39
Đặt mua
7 0904370782 648,000(VNĐ) 40
Đặt mua
8 0904370862 648,000(VNĐ) 39
Đặt mua
9 09643.7.11.95 520,000(VNĐ) 45
Đặt mua
10 09816.4.01.95 520,000(VNĐ) 43
Đặt mua
11 09725.6.12.95 520,000(VNĐ) 46
Đặt mua
12 09.22.88.11.48 449,000(VNĐ) 43
Đặt mua
13 09.22.88.11.65 449,000(VNĐ) 42
Đặt mua
14 09.22.88.44.25 449,000(VNĐ) 44
Đặt mua
15 0906118792 648,000(VNĐ) 43
Đặt mua
16 09695.8.01.92 520,000(VNĐ) 49
Đặt mua
17 09713.8.01.85 520,000(VNĐ) 42
Đặt mua
18 09.22.88.44.38 449,000(VNĐ) 48
Đặt mua
19 09.22.88.55.25 449,000(VNĐ) 46
Đặt mua
20 09.22.88.44.52 449,000(VNĐ) 44
Đặt mua
21 09.22.88.5552 449,000(VNĐ) 46
Đặt mua
22 09857.4.12.98 520,000(VNĐ) 53
Đặt mua
23 09834.4.02.95 520,000(VNĐ) 44
Đặt mua
24 09815.3.03.92 520,000(VNĐ) 40
Đặt mua
25 01869.66.88.98 449,000(VNĐ) 69
Đặt mua
26 018.693.2222.8 449,000(VNĐ) 43
Đặt mua
27 09834.5.07.82 520,000(VNĐ) 46
Đặt mua
28 0928.869.345 449,000(VNĐ) 54
Đặt mua
29 09644.1.10.95 520,000(VNĐ) 39
Đặt mua
30 09855.7.02.85 520,000(VNĐ) 49
Đặt mua
31 09683.4.07.82 520,000(VNĐ) 47
Đặt mua
32 0926.695.345 449,000(VNĐ) 49
Đặt mua
33 0926.39.37.35 449,000(VNĐ) 47
Đặt mua
34 0928.047.345 449,000(VNĐ) 42
Đặt mua
35 0928.410.345 449,000(VNĐ) 36
Đặt mua
36 0926.398.345 449,000(VNĐ) 49
Đặt mua
37 09643.6.03.82 520,000(VNĐ) 41
Đặt mua
38 0904398995 648,000(VNĐ) 56
Đặt mua
39 09713.3.03.95 520,000(VNĐ) 40
Đặt mua
40 09686.7.09.85 520,000(VNĐ) 58
Đặt mua
41 09847.0.03.98 520,000(VNĐ) 48
Đặt mua
42 01.868.858.808 449,000(VNĐ) 60
Đặt mua
43 0904399015 648,000(VNĐ) 40
Đặt mua
44 09.2112.4442 449,000(VNĐ) 29
Đặt mua
45 09.2112.6662 449,000(VNĐ) 35
Đặt mua
46 09.2112.5552 449,000(VNĐ) 32
Đặt mua
47 0926.39.8858 449,000(VNĐ) 58
Đặt mua
48 0924.34.4078 449,000(VNĐ) 41
Đặt mua
49 0925.14.4078 449,000(VNĐ) 40
Đặt mua
50 0926.55.4078 449,000(VNĐ) 46
Đặt mua
51 0928.043.042 449,000(VNĐ) 32
Đặt mua
52 0927.48.28.38 449,000(VNĐ) 51
Đặt mua
53 09.2112.8882 449,000(VNĐ) 41
Đặt mua
54 0928.045.025 449,000(VNĐ) 35
Đặt mua
55 09873.3.10.98 520,000(VNĐ) 48
Đặt mua
56 0901.529.005 449,000(VNĐ) 31
Đặt mua
57 09674.3.03.78 520,000(VNĐ) 47
Đặt mua
58 09674.2.05.08 520,000(VNĐ) 41
Đặt mua
59 0915.369.542 520,000(VNĐ) 44
Đặt mua
60 01288.300.002 449,000(VNĐ) 24
Đặt mua
61 0941486742 544,000(VNĐ) 45
Đặt mua
62 0941551908 544,000(VNĐ) 42
Đặt mua
63 0961007645 544,000(VNĐ) 38
Đặt mua
64 0937.656.442 440,000(VNĐ) 46
Đặt mua
65 0937.454.665 440,000(VNĐ) 49
Đặt mua
66 0937.323.445 440,000(VNĐ) 40
Đặt mua
67 0933.747.662 510,000(VNĐ) 47
Đặt mua
68 0937.244.212 500,000(VNĐ) 34
Đặt mua
69 0937.664.575 500,000(VNĐ) 52
Đặt mua
70 0937.664.202 500,000(VNĐ) 39
Đặt mua
71 0937.443.292 500,000(VNĐ) 43
Đặt mua
72 0937.441.252 500,000(VNĐ) 37
Đặt mua
73 0937.877.242 500,000(VNĐ) 49
Đặt mua
74 0937.883.442 500,000(VNĐ) 48
Đặt mua
75 0931.242.995 500,000(VNĐ) 44
Đặt mua
76 0964.662.755 550,000(VNĐ) 50
Đặt mua
77 0962.053.012 550,000(VNĐ) 28
Đặt mua
78 0975.44.75.45 570,000(VNĐ) 50
Đặt mua
79 0961.775.012 570,000(VNĐ) 38
Đặt mua
80 0937.422.898 570,000(VNĐ) 52
Đặt mua
81 0937.646.855 570,000(VNĐ) 53
Đặt mua
82 0937.040.122 570,000(VNĐ) 28
Đặt mua
83 0937.898.775 570,000(VNĐ) 63
Đặt mua
84 0937.525.992 570,000(VNĐ) 51
Đặt mua
85 0937.050.665 570,000(VNĐ) 41
Đặt mua
86 093.777.4858 570,000(VNĐ) 58
Đặt mua
87 0933.606.445 570,000(VNĐ) 40
Đặt mua
88 0933.363.445 570,000(VNĐ) 40
Đặt mua
89 0933.040.335 570,000(VNĐ) 30
Đặt mua
90 0933.002.455 570,000(VNĐ) 31
Đặt mua
91 0933.442.545 570,000(VNĐ) 39
Đặt mua
92 0933.884.552 570,000(VNĐ) 47
Đặt mua
93 0933.443.885 570,000(VNĐ) 47
Đặt mua
94 0933.118.445 570,000(VNĐ) 38
Đặt mua
95 0989.443.992 620,000(VNĐ) 57
Đặt mua
96 0961.535.008 620,000(VNĐ) 37
Đặt mua
97 0909.375.262 670,000(VNĐ) 43
Đặt mua
98 0909.375.002 670,000(VNĐ) 35
Đặt mua
99 0909.286.355 670,000(VNĐ) 47
Đặt mua
100 0909.285.278 670,000(VNĐ) 50
Đặt mua

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

SIÊU KHUYẾN MÃI SIM VIETTEL V90

GIẢM GIÁ ĐẾN 55% đến 26/07/2019
 
0985.315.990___899,000
0972.769.881___799,000
0962.669.277___699,000
0976.949.663___599,000
0968.558.114___599,000
0987.556.844___599,000
0964.410.878___499,000
0971.403.909___499,000
0962.701.741___499,000
0983.472.949___499,000
0973.172.949___499,000
0962.140.949___499,000
0969.654.117___499,000
0976.568.077___499,000
0976.514.556___499,000
0967.746.115___499,000
0985.439.667___499,000
0973.479.228___499,000
0987.870.114___499,000
0986.991.077___499,000
0975.641.667___499,000
0981.100.343___499,000
0967.304.636___399,000
0984.791.638___399,000
0963.737.003___399,000
0965.470.430___399,000
0976.715.808___399,000
0971.576.808___399,000
0961.543.757___399,000
0971.945.787___399,000
0974.546.558___399,000
0975.403.626___399,000
0981.790.767___399,000
0979.451.737___399,000
0987.341.707___399,000
0964.034.676___399,000
0964.853.707___399,000
0975.490.656___399,000
0973.413.448___399,000
0988.591.727___399,000
0979.227.209___399,000
0975.946.717___399,000
0964.046.707___399,000
0989.309.337___399,000
0986.108.747___399,000
 

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Author: Nguyễn Đức Thọ | Site Map | version 1.0.1