sim so dep


Thống Kê Sim Số Đẹp

Mạng Xã Hội

Quảng Cáo
 Tìm Kiếm Sim Số Đẹp

Giá từ: Đến:
Trợ giúp!
Tất cả Sim 10 số Sim 11 số
Tổng : < 81
Sắp xếp ưu tiên: Số giá cao Số giá thấp
VD: *1986, 09*6868, 0913*, 01234*, 091xxxx678, 09*99x99 Tìm nâng cao

Chọn sim số đẹp theo đầu số
Danh sách sim hợp ngũ hành Mộc
STT Sim 10/11 Số Giá Tăng/Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 09763.15.8.61 520,000(VNĐ) 46
Đặt mua
2 0904370431 648,000(VNĐ) 31
Đặt mua
3 0904370441 648,000(VNĐ) 32
Đặt mua
4 0904370561 648,000(VNĐ) 35
Đặt mua
5 0904370690 648,000(VNĐ) 38
Đặt mua
6 0904370700 648,000(VNĐ) 30
Đặt mua
7 0904370710 648,000(VNĐ) 31
Đặt mua
8 0904370830 648,000(VNĐ) 34
Đặt mua
9 09736.1.04.91 520,000(VNĐ) 40
Đặt mua
10 09814.9.08.81 520,000(VNĐ) 48
Đặt mua
11 09664.7.02.90 520,000(VNĐ) 43
Đặt mua
12 0922.889.311 449,000(VNĐ) 43
Đặt mua
13 09.22.88.33.51 449,000(VNĐ) 41
Đặt mua
14 09.22.88.44.31 449,000(VNĐ) 41
Đặt mua
15 09667.1.05.91 520,000(VNĐ) 44
Đặt mua
16 09.22.88.44.30 449,000(VNĐ) 40
Đặt mua
17 0906118920 648,000(VNĐ) 36
Đặt mua
18 0915.369.621 520,000(VNĐ) 42
Đặt mua
19 0915.369.570 520,000(VNĐ) 45
Đặt mua
20 09674.3.07.91 520,000(VNĐ) 46
Đặt mua
21 09885.1.07.81 520,000(VNĐ) 47
Đặt mua
22 09.22.88.55.20 449,000(VNĐ) 41
Đặt mua
23 09749.7.02.81 520,000(VNĐ) 47
Đặt mua
24 09818.3.06.70 520,000(VNĐ) 42
Đặt mua
25 09648.2.04.81 520,000(VNĐ) 42
Đặt mua
26 09624.1.07.81 520,000(VNĐ) 38
Đặt mua
27 09718.5.03.81 520,000(VNĐ) 42
Đặt mua
28 09635.7.02.90 520,000(VNĐ) 41
Đặt mua
29 09813.7.10.80 520,000(VNĐ) 37
Đặt mua
30 09825.2.03.80 520,000(VNĐ) 37
Đặt mua
31 09637.1.07.81 520,000(VNĐ) 42
Đặt mua
32 09.2112.0330 449,000(VNĐ) 21
Đặt mua
33 092.113.0660 449,000(VNĐ) 28
Đặt mua
34 09.2112.0110 449,000(VNĐ) 17
Đặt mua
35 092.113.0550 449,000(VNĐ) 26
Đặt mua
36 09.2112.1101 449,000(VNĐ) 18
Đặt mua
37 0928.620.120 449,000(VNĐ) 30
Đặt mua
38 092.113.0220 449,000(VNĐ) 20
Đặt mua
39 092.113.1771 449,000(VNĐ) 32
Đặt mua
40 092.113.0770 449,000(VNĐ) 30
Đặt mua
41 0901.529.010 449,000(VNĐ) 27
Đặt mua
42 0901563801 648,000(VNĐ) 33
Đặt mua
43 0912246250 544,000(VNĐ) 31
Đặt mua
44 0915292070 544,000(VNĐ) 35
Đặt mua
45 0937.848.221 440,000(VNĐ) 44
Đặt mua
46 0937.494.770 440,000(VNĐ) 50
Đặt mua
47 0937.404.551 440,000(VNĐ) 38
Đặt mua
48 0937.363.440 440,000(VNĐ) 39
Đặt mua
49 0937.151.440 440,000(VNĐ) 34
Đặt mua
50 0937.553.411 440,000(VNĐ) 38
Đặt mua
51 0867.53.1970 500,000(VNĐ) 46
Đặt mua
52 0937.466.090 500,000(VNĐ) 44
Đặt mua
53 0937.433.020 500,000(VNĐ) 31
Đặt mua
54 0937.366.020 500,000(VNĐ) 36
Đặt mua
55 0937.011.040 500,000(VNĐ) 25
Đặt mua
56 0937.225.411 500,000(VNĐ) 34
Đặt mua
57 0937.887.040 500,000(VNĐ) 46
Đặt mua
58 0937.664.161 500,000(VNĐ) 43
Đặt mua
59 0931.232.441 500,000(VNĐ) 29
Đặt mua
60 0931.299.040 500,000(VNĐ) 37
Đặt mua
61 0933.787.330 540,000(VNĐ) 43
Đặt mua
62 0382.814.000 570,000(VNĐ) 26
Đặt mua
63 0937.066.121 570,000(VNĐ) 35
Đặt mua
64 0937.055.131 570,000(VNĐ) 34
Đặt mua
65 0937.424.600 570,000(VNĐ) 35
Đặt mua
66 0937.414.800 570,000(VNĐ) 36
Đặt mua
67 0937.282.411 570,000(VNĐ) 37
Đặt mua
68 0931.224.551 570,000(VNĐ) 32
Đặt mua
69 0901.699.141 570,000(VNĐ) 40
Đặt mua
70 0937.969.880 570,000(VNĐ) 59
Đặt mua
71 0937.838.001 570,000(VNĐ) 39
Đặt mua
72 093.7676.110 570,000(VNĐ) 40
Đặt mua
73 0937.242.881 570,000(VNĐ) 44
Đặt mua
74 0937.181.660 570,000(VNĐ) 41
Đặt mua
75 0937.121.770 570,000(VNĐ) 37
Đặt mua
76 0937.996.300 570,000(VNĐ) 46
Đặt mua
77 0937.010.771 570,000(VNĐ) 35
Đặt mua
78 0937.557.191 570,000(VNĐ) 47
Đặt mua
79 0937.227.131 570,000(VNĐ) 35
Đặt mua
80 0933.474.880 570,000(VNĐ) 46
Đặt mua
81 0933.363.221 570,000(VNĐ) 32
Đặt mua
82 0933.449.010 570,000(VNĐ) 33
Đặt mua
83 0933.881.440 570,000(VNĐ) 40
Đặt mua
84 0963.012.770 620,000(VNĐ) 35
Đặt mua
85 0909.371.030 670,000(VNĐ) 32
Đặt mua
86 0964.183.711 549,000(VNĐ) 40
Đặt mua
87 0964.134.131 549,000(VNĐ) 32
Đặt mua
88 0964.130.671 549,000(VNĐ) 37
Đặt mua
89 0964.127.660 549,000(VNĐ) 41
Đặt mua
90 0964.119.901 549,000(VNĐ) 40
Đặt mua
91 0964.110.081 549,000(VNĐ) 30
Đặt mua
92 0963.534.531 549,000(VNĐ) 39
Đặt mua
93 0963.542.040 549,000(VNĐ) 33
Đặt mua
94 0963.601.501 549,000(VNĐ) 31
Đặt mua
95 0963.626.461 549,000(VNĐ) 43
Đặt mua
96 0963.874.880 549,000(VNĐ) 53
Đặt mua
97 0963.976.220 549,000(VNĐ) 44
Đặt mua
98 0964.000.480 549,000(VNĐ) 31
Đặt mua
99 0964.001.701 549,000(VNĐ) 28
Đặt mua
100 0964.034.030 549,000(VNĐ) 29
Đặt mua

 
Khuyễn Mãi Sim Số Đẹp

SIÊU KHUYẾN MÃI SIM VIETTEL V90

GIẢM GIÁ ĐẾN 55% đến 26/07/2019
 
0985.315.990___899,000
0972.769.881___799,000
0962.669.277___699,000
0976.949.663___599,000
0968.558.114___599,000
0987.556.844___599,000
0964.410.878___499,000
0971.403.909___499,000
0962.701.741___499,000
0983.472.949___499,000
0973.172.949___499,000
0962.140.949___499,000
0969.654.117___499,000
0976.568.077___499,000
0976.514.556___499,000
0967.746.115___499,000
0985.439.667___499,000
0973.479.228___499,000
0987.870.114___499,000
0986.991.077___499,000
0975.641.667___499,000
0981.100.343___499,000
0967.304.636___399,000
0984.791.638___399,000
0963.737.003___399,000
0965.470.430___399,000
0976.715.808___399,000
0971.576.808___399,000
0961.543.757___399,000
0971.945.787___399,000
0974.546.558___399,000
0975.403.626___399,000
0981.790.767___399,000
0979.451.737___399,000
0987.341.707___399,000
0964.034.676___399,000
0964.853.707___399,000
0975.490.656___399,000
0973.413.448___399,000
0988.591.727___399,000
0979.227.209___399,000
0975.946.717___399,000
0964.046.707___399,000
0989.309.337___399,000
0986.108.747___399,000
 

Sim Số Đẹp Năm Sinh


mặc định 19xx m/d/Y

Hỗ Trợ Khách Hàng

Tư vấn bán hàng

Hotline 1: 0925.19.19.19

Hotline 2: 0996.333.777

Hotline 3: 0996.115.116

SMS center - Zalo: 0911.114.114

Thời Gian Làm Việc

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 18h30

Chủ nhật: 10h00 - 15h00

Các giờ khác Quý Khách vui lòng vào phần " Đặt Mua "


Sim Số Đẹp Ngũ Hành

Tin Tức Sim Số Đẹp

Tải Bảng Sim Số Đẹp


Quảng Cáo

sim so dep


Chính sách vận chuyển, giao nhận sim số đẹp:
Dù ở bất cứ nơi đâu trên mọi miền tổ quốc, Quý khách hàng cũng có thể đặt mua sim số đẹp dễ dàng và an toàn trên website Sim đẹp trực tuyến  với những hình thức nhận sim và thanh toán linh hoạt như sau:
1.    Khách hàng nhận sim số đẹp và thanh toán trực tiếp nếu ở tại khách hàng tại Hà Nội - TP.HCM.
2.    Khách hàng không ở tại Hà Nội - TP.HCM có thể nhờ người thân nhận sim và thanh toán trực tiếp tại 2 địa điểm trên.
3.    Khách hàng có thể thanh toán trước qua tài khoản ngân hàng sau 24h - 48h sẽ nhận số sim tại địa chỉ mà khách hàng yêu cầu mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào khác.
Quý khách chuyển khoản cho chúng tôi qua số tài khoản sau :
Chủ Tài khoản : Nguyễn Đức Thọ
Ngân Hàng Vietcombank
   STK: 0071005403020
Ngân Hàng Đông Á
   STK: 0102102804
Ngân Hàng Vietinbank
   STK: 711A49359755
Ngân Hàng Agribank
   STK: 1604205314004
Lưu ý: khi chuyển khoản quý khách ghi rõ nội dung thanh toán

Trường hợp quý khách chuyển qua ATM hãy truy cập phần báo chuyển khoản tại website để thông báo cho chúng tôi
4.    Khách hàng có thể đặt cọc trước giá trị đơn hàng và sau đó sẽ thanh toán phần còn lại sau khi nhận được số đẹp theo đúng sim đặt mua, cụ thể:
Đây là hình thức giao hàng nhận tiền thông qua bưu điện
Đối với hình thức này quý khách phải chuyển khoản tạm ứng (Đặt cọc trước) 200.000đ VNĐ đối với sim có giá < 3.000.000đ Và 10% đối với sim có giá cao hơn,
Ví dụ: sim có giá 2.000.000đ quý khách chuyển tạm ứng qua chuyển khoản 200.000đ còn lại 1.800.000đ Quý khách sẽ thanh toán cho nhân viên bưu điện khi nhân viên bưu điện mang sim tới giao tận tay quý khách.

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền khi mua sim trực tuyến:
Khách hàng đã chuyển khoản mua sim số hoặc đặt cọc trước để mua sim nhưng không may chúng tôi không thể cung cấp được sim đúng yêu cầu chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền quý khách chuyển khoản (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có).
Nếu khách hàng nhận được sim nhưng không phải là số sim mà quý khách đã đặt mua thì khách hàng có thể đổi lại số sim khách theo đúng yêu cầu hoặc yêu cầu gửi trả lại sim số để được hoàn lại tiền. Chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ quý khách một cách nhanh tróng nhất
Chúng tôi cam kết muộn nhất trong 24h sẽ hỗ trợ quý khách đổi lại sim nếu không đúng sim số đẹp theo yêu cầu hoặc sẽ hoàn trả toàn bộ giá trị số sim (bao gồm cả phí chuyển khoản nếu có) mà quý khách đã đặt mua trước đó nhưng khi nhận sim lại không đúng theo số sim yêu cầu. (bằng tiền mặt nếu khách hàng ở Hà Nội - TP.HCM và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của quý khách nếu khách hàng ở xa).

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng khi đặt mua sim qua mạng:
Để quá trình đặt mua sim số đẹp trực tuyến được diễn ra nhanh tróng và chính xác, quý khách hàng vui lòng click vào ô “Đặt mua” tương ứng với số sim đẹp mà khách hàng lựa chọn. Sau đó nhập đầy đủ thông tin vào các ô trống tương ứng để chúng tôi được phục vụ quý khách nhanh nhất.
Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi lưu trữ cẩn thận trên hệ thống chăm sóc khách hàng và chỉ sử dụng trong nội bộ để tiện cho việc chăm sóc khách hàng, để tặng hoa và quà nhận dịp sinh nhật cho khách VIP, hoặc để được giảm giá từ 5-15% cho tất cả khách hàng khi chọn mua sim số đẹp kể từ lần thứ 2 trở đi trên website của chúng tôi.
Mọi thông tin liên quan đến khách hàng khi đặt mua sim đều được chúng tôi lưu trữ cẩn thận với thời gian dài và chỉ được cung cấp hoặc bị xóa khỏi hệ thống dữ liệu nếu được sự yêu cầu từ cơ quan chức năng hoặc từ chính khách hàng đó.
Mọi thông tin của khách hàng được thu thập trong phần quản lý đơn hàng và được quản lý với độ bảo mật cao nhất có thể trên hệ thống dữ liệu tại văn phòng 486 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa, cập nhập hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi có nhu cầu  tại từng thời điểm bằng cách liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua các Hotline: 0925191919 - 0996333777 - 0996115116. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng nhanh nhất.
Chúng tôi xin cam kết bảo mật tất cả thông tin liên quan đến khách hàng khi thực hiện giao dịch chọn mua sim số đẹp tại website bán sim số đẹp trực tuyến. Không cung cấp thông tin của khách hàng cho bất kỳ ai nếu như chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng. Đồng thời hỗ trợ khách hàng cập nhập, chỉnh sửa thông tin theo ý muốn tại bất kỳ thời điểm nào.Tuân thủ theo đúng Nghị định 52/2013/NĐ-CP theo Chính phủ ban hành Nghị định về thương mại điện tử. Mọi thông tin chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và đảm bảo quyền lợi khi mua sim so dep.

sim so dep gia re

Copyright 2009 - 2019 © - Trung Tâm Sim Đẹp Trực Tuyến

Cửa Hàng Ủy Quyền Viettel - Gmobile

Địa chỉ: 486 Nguyễn Kiệm, P. 3, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM

Cửa hàng Viettel: 176 Đồng Đen, P. 14, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Hotline: 0925.191919 - 0996.333.777 - 0996.115.116 - SMS+Zalo: 0911.114.114

Email: simdeptructuyen@gmail.com

Website: Simdeptructuyen.com - Simdeptructuyen.vn


Author: Nguyễn Đức Thọ | Site Map | version 1.0.1